İçkinlik Demokrasisi’nin Lansmanı İstanbul’da Gerçekleşecek

343

YADİGAR AYGÜN-EMPATİ HABER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Efe Baştürk,   ilk kitabı “Gözetimin Soykütüğü’nün ardından ikinci kitabını kaleme aldı. İkinci kitabı,  “İçkinlik Demokrasisi Deleuze ve Politik Felsefe” kitap lansmanı  İstanbul’ da gerçekleşecek.

Kitap İçeriği Hakkında

Deleuze’e başvurmadan politik felsefe mümkün müdür? Efe Baştürk’ün “İçkinlik Demokrasisi” üst başlığını verdiği çalışması bu kaçınılmaz soruyu gündeme getirerek tartışmaya açıyor. Deleuze’ün Platon ve Hegel’e karşı duruşunun işlendiği ilk bölümde, “molar-felsefe” ve “diyalektik aklın olumsuzlayıcı işlevi”nin karşısına iki farklı göçebe çizgi çıkarılıyor. İkinci bölümde ise; Althusser, Rancière ve Nancy gibi Deleuze’ün çağdaşı filozoflar üzerinden Deleuze’ün politik felsefesinin etkileşim alanları gözler önüne seriliyor.

“Egemenlik, der Deleuze, bir kuvvet ilişkisinin tekrar edilmesinden devşirilir. Fakat burada görmemiz gereken ayrıntı şudur: her egemenlik ilişkisi bir taklide dayanır, çünkü onun kendi bedeni yoktur. Bizim bedenlerimizde, bedenlerimizle ve tüm bedenleri katetmek suretiyle işler. Deleuze’ün tüm dikkati buraya yönelmiştir aslında: dikey düşüncenin yataylıkta ki dinamik hareketi.

       

Efe Baştürk Kimdir?

Efe Baştürk Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslarası İlişkiler Bölümü’nü Bitirdi. Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nü tamamladı. Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler üzerine tamamladı. Baştürk, Recep Tayyip Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapıyor. Baştürk’ün çalışma alanları ise; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı,Siyasal Düşünceler,Siyaset Felsefesi,Siyaset Psikolojisi,Politik Antropoloji’dir. Yazarın k pek çok makalesi bulunuyor.  Baştürk’ün ilk kaleme aldığı kitap  “Gözetimin Soykütüğü’dür. Yazarın ikinci kitabı ise “İçkinlik Demokrasisi Deleuze ve Politik Felsefe” dir.

İçkinlik Demokrasisi Deleuze ve Politik Felsefe” kitabının lasmanı, 10 Mart Cumartesi Günü  Saat 16:00’da Boğazkesen Caddesi 31 Ra binası Tophane Beyoğlu İstanbul’da gerçekleşecek.

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir