Sinemada Çocuk Temsili ”Kaydedilen Çocuk”

140

Kaydedilen Çocuk Ekibi, sinema sektöründe var olan çocukların temsiliyeti ve hakları üzerine çalışan bir ekip. Ekip çalışmalarına İstanbul temelinde 18 Şubat 2019’da başladı. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen atölyelerde, izlenen filmler üzerinden çocuk hakları tartışması yürütülüyor. Her pazartesi saat 18.00’de Mithat Alam Film Merkezi’nde atölyeler düzenleniyor.

Kaydedilen Çocuk Kimdir?
Kaydedilen Çocuk, kameranın icadından bugüne uzanan sinema tarihindeki çocuğun, bir birey olarak varoluş serüvenini inceleyen ve çocuğun bu varoluş hallerinin çoğalarak çeşitlenmesini amaçlayan bir çalışmadır.

Kaydedilen Çocuk ekibi olarak, çocuğun filmlerde, film analizi pratiklerinde ve film teorisi alanında “sembol” olmaktan öteye geçemeyişinin hak ihlallerine zemin hazırladığını düşünüyoruz. Bizler, sinemadaki çocuk temsillerinin toplumların çocuğa bakışından hareketle çizildiğini ve yine bu bakış açısını belirlediğini kabul ederek, bu temsillerdeki çocuk hakları ihlallerinin tartışılmasının ve çocuğun özne olarak var olabileceği yeni temsiller çizilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle, yetişkinlerin kurduğu dünyada var olan “çocuk” temsillerini incelerken, “başka bir çocukluk mümkün mü?” sorusunu soruyoruz.

Bu doğrultuda, her atölyemizde genişleyecek olan “Kaydedilen Çocuk” ekibi olarak, çocuğu merceğe alan film gösterimleri ile çocuk hakları merkezli atölyeler ve film analizleri yapmayı hedefliyoruz. İzleyicinin kendi çocukluğundan, deneyimlerinden ve “çocuk” algısından hareketle filmlerdeki çocuk temsillerini tartışmaya açan atölyeler ile, çocuk imgesini bir daha düşünmeyi ve alternatiflerini beraberce yaratmayı hedefliyoruz.

Bunların yanında, çocukların kendi temsilleri hakkında söz sahibi olmaları için bir alan tanınmıyor, “sinemada çocuk” çocukların fikirlerinin yokluğunda tartışılıyor. Oysa haklarıyla var olan çocuk, ancak kendisinin konu edildiği sinema filmlerindeki karar süreçlerinde katılımcı bir rol oynamasıyla kendi temsilini yetişkinlerin algısından özgürleştirebilir. Bundandır ki, çocuk haklarına ve sinemaya ilgi duyan herkesin katkısına açık atölyelerle sinemada çocuğun bir birey olarak varoluşunu çocuklarla birlikte savunmayı amaçlıyoruz.

Birlikte sinemayı çocuk hakları ile büyülemek dileğiyle…
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir