KPSS Adayları İçin Son Beş Yılın Ders Konularına Soru Dagılımı

4157

YADİGAR AYGÜN-EMPATİ HABER

Her yıl yüzlerce adayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) için son beş yılın ders ve konularına göre çıkan soru sayısını araştırdık.Türkçe dersinden en fazla Paragrafta anlam, Matematik dersinde Porblemler, Tarih dersinde Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri ve Osmanlı Tarihi, Coğrafya dersinde Türkiye’nin Yerşekilleri konularında en fazla soru çıkıyor.

KPSS-LİSANS son beş yılın soru dağılımı

KPPS-LİSANS
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam 9
Cümlede Anlam 11
Parağrafta Anlam 74
Ses Bilgisi 4
Yapı Bilgisi 6
Sözcük Türleri 8
Cümle Bilgisi 6
Yazım Kuralları 6
Noktalama İşaretleri 3
Anlatım Bozuklukları 3
MATEMATİK
Temel Kavramlar 0
Sayılar 14
Bölme Bölünebilme Kuralları 1
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK 0
Birinci Dereceden Denklemler 0
Rasyanel Sayılar 7
Eşitsizlik 9
Mutkal Değer 5
Üstlü Sayılar 7
Köklü Sayılar 7
Çarpanlara Ayırma 8
Oran-orantı 6
Problemler 26
Kümeler 2
Fonksiyon-İşlem-Modüler Aritmetik 10
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık 6
Tablo ve Grafikler 12
GEOMETRİ
Kavramlar ve Doğruda Açılar 4
Çokgenler ve Dörtgenler 5
Çember ve Daire 3
Analitik Geometri 4
Katı Cisimler 0
COĞRAFYA
Türkiye ‘nin Coğrafi Konumu 6
Türkiye’nin Yer Şekilleri 21
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 5
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 15
Türkiye’de Tarım-Hayvancılık ve Ormancılık 8
Türkiye’de Madenler-Enerji Kay. Sanayi 15
Türkiye’de Ulaşım-Ticaret-Turizm 15
Türkiye’nin Cografi Bölgeleri 3
TARİH
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 5
Türk-İslam Tarihi 10
Osmanlı Tarihi 21
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Har. 23
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk islam Dünyasına Etk. 0
20. Yılda Osmanlı Devleti 8
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 20
Kurttuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar D. 10
Cumhuriyet Dönemi 20
Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası 5
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 17
VATANDAŞLIK
Hukukun Temel Kavramları 10
Devlet Biçimleri-Hükümet Sistemleri 0
Anayasa Hukukuna Giriş-Türk Anayasa Tarihi 0
1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 2
Temel Hak ve Hürriyetler 4
Yasama 7
Yürütme 5
Yargı 5
İdare Hukuku 12
MANTIK
Sözel Mantık 19
Sayısal Mantık 18

Öğretmenlik adayları için alan bilgisi için son beş yılın soru dağılımı şu şekilde

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Temel Kavramlar 11
Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler 12
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları 18
Test ve Madde İstatistikleri 19
PROGRAM GELİŞTİRME
Temel Kavramlar 2
Türk Eğitim Sistemi 1
Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri 4
Program Geliştirmenin Temel Kuramları 5
Program Geliştirme Yaklaşım,Model ve Tasarımları 2
Program Tasarısının Hazırlanması 12
Program Gel.Yeni Anlayışlar Ve Yönelimler 2
Sınıf Yönetimi 19
Eğitim Öğretimde Planlama 1
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM
Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri 10
Özel Eğitim Hizmetleri 5
Rehberlik Hizmet Alanları 9
Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları 13
Bireyi Tanıma Teknikleri 13
Psikolojik Danışma Kuramları 2
Okullarda Karşılaşılabilecek sorunlar ve Öğrt. Öğr. İlişkileri 3
Rehberlik Örgütlenme Sistemi 5
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
Öğrenme Psikolojisine Giriş 8
Klasik Koşullanma 6
Bağlaşımcılık Kuramı 4
Edimsel Koşullanma 9
Gestalt Kuramı 5
İşaret-Gestalt Kuramı 2
Sosyal Öğrenme Kuramı 13
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri 10
öğretim Yaklaşımları ve Modelleri 24
Öğretim Yöntemleri 21
Öğretim Teknikleri 26
Kavram Öğretimi 6
Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Düşünme Becerileri 6
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Gelişim Psikolojisi 9
Biyolojik Gelişim 4
Blişşsel Gelişim 15
Ahlak Gelişimi 11
Kişilik gelişimi 11Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir