İşsiz, Parasız Kalan ve Eğitim Kalitesi Günden Günden Eriyen Gençler, Geleceksizliğe Mahkum Edilmektedir

160

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir gençlik raporu hazırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir gençlik raporu hazırladı. Gençliğin yaşadığı sorunların aktarıldığı raporda, ekonomiden eğitime, üniversitelerin yapısından özgürlüğün kısıtlanmasına kadar birçok alana değinildiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Bingöl şunları söyledi:”Türkiye, iktidar eliyle genç nüfusun sorunlarına, beklentilerine ve ne ekonomik ne de sosyal taleplerine yanıt verilemez bir hale getirilmiştir. AKP iktidarı, 16 yıldır uyguladığı politikalar ile gençlerin geleceğe dair umutlarını da tüketmiştir. Dahası bu 16 yılda gençler üzerindeki baskılar artmış; umutsuzluk, mutsuzluk ve geçim kaygısı genç neslin önünde büyük bir engel olarak yerini almıştır.

Rapora göre uyuşturucu madde kullanımı;

Özellikle gençlik üzerindeki yıkıcı etkilerine ve son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı oranlarının artışına bakıldığında bu konu ile ilgili kapsamlı ve toplumsal bir mücadelenin verilmesi gerektiği açıkça görülecektir. Ülkemizde 2011 yılında TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) tarafından
ülke örnekleminde ilk kez yapılan Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması (TUBİM GPS Araştırması) ve Türkiye’de Okullarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması (TUBİM SPS Araştırması) sonuçlarına göre esrar dahil
herhangi bir uyuşturucu maddeyi en az bir kez deneyenler (yaşam boyu madde kullanımı prevalansı) 15-64 yaş grubunda %2,7, 15-16 yaş grubunda ise %1,5 olarak belirlenmiştir.

Aynı araştırmaya göre, geliri aylık 500 TL ve altında olanlarda yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı %5,6 iken, 501-1000 TL arasında olanlarda %2,2, 1001-2000 TL olanlarda %2,6, 2001 TL ve üzerinde olanlarda %2,9’dur. Gelir düzeyi aylık 500 ve altında olanlarda istatistiksel olarak anlamlı biçimde uyuşturucu madde
kullanımını artmaktadır. Yoksulluğun uyuşturucu madde kullanımını arttırdığı önemli bir gerçektir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, “2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu”ndaki istatistiki veriler, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koymuştur.

Adli Tıp Kurumları’ndan alınan ölüm nedenlerinin de yer aldığı raporda, Türkiye’de 2014 yılında 7’si kadın 232 kişinin doğrudan, 12’si kadın 416 kişinin de dolaylı olmak üzere 648 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Bu sayı 2013 yılında 162 kişiyken bir yıl içeresinde ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir.
Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin yaş grupları da detaylı bir şekilde aynı raporda yer almıştır. Buna göre 13 yaşında bir kişinin de uyuşturucudan öldüğü kayıtlara geçmiş, ölenlerin 26’sı 15-19, 54’ü 25-29, 25’i 30-34, 27’si 35-39, 26’sı 40-44, 8’i 45-49, 6’sı 50-54, 5’i 55-59, 3’ü 60-64 yaş aralığında, 2’si 65’ten büyük, 5 kişinin ise yaşı bilinmemektedir. Ölenlerin yaş ortalaması önceki yıllarda 35 iken, genç ölümlerinin artması nedeniyle
bu yaş 31’e düşmüştür. 2014 yılında uyuşturucudan ölüm bir önceki yıla göre 4 kat artarak 648 olmuştur. Madde kullanan kişilerin yüzde 64.81’inin ilköğretim mezunu, yüzde 49.31’i işsiz, yüzde 31.93’ü düzenli bir işi bulunmayan, yüzde 2.26’sının ise öğrenci olduğu tespit edilmiştir.

Verilere bakıldığında işsizlik, yoksulluk ve eğitim oranının düşüklüğünün gençlik üzerinde madde kullanımını arttırdığı açıktır. İşsizlik ve gelir düşüklüğünün sebep olduğu psikolojik travmalar, gençliği madde kullanımına itmektedir. Bu sebeple, özellikle son 15 yılda eğitim ve ekonomik alanda yaşanan krizler gençlerin intihar
oranlarını ve uyuşturucu madde kullanımlarını arttırmaktadır. İşsiz, parasız kalan ve eğitim kalitesi günden günden eriyen gençler, geleceksizliğe mahkum edilmektedir.

 

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir