Buğday Derneği Doğal Terimi Yasaklansın diye İmza Kampanyası Başlattı

217

Buğday Derneği, gıda ürünlerinin etiketinde bulunan “doğal” teriminin pazarlama malzemesi olarak kullanılmaması talebiyle imza kampanyası yürütüyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın etiketlendirme kılavuzunda yer alan “doğal”, “tabii”, “natürel” terimlerinin tüketicide sağlıklı ve müdahale edilmemiş ürün algısı yaratarak tüketiciyi yanılttığını söyleyen Dernek, gıda etiketlerinde bu terimlerin yasaklanmasını istiyor.Yönetmelikteki “doğal” tanımı ile Türk Dil Kurumu’nun tanımının da çeliştiğini söyleyen Dernek, doğal” teriminin mevcut teknik tanımı ile halk arasındaki “doğal” algısı ve TDK’daki “doğal” tanımı arasındaki fark, tüketici hakları ve rekabet açısından sıkıntıya yol açıyor ve bu durum ilgili yönetmelik ve kılavuzun amaç ve ilkeleriyle de örtüşmediğini vurguluyor.

Açıklamalarında “Türk Dil Kurumu’na göre “doğal”; doğada olan, doğada bulunan, doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel, kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı anlamlarına geliyor.” diyen Dernek, endüstriyel koşullarda üretilmiş gıdaların doğal olmadığını ve bu şekilde etiketlenen gıdaların da tüketiciler için yanıltıcı olduğunu söylüyor. Kılavuz’daki Genel Uygulama Esasları’na göre, gıdanın etiketlenmesi, gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı olmamalı diyen Dernek, gıda etiketinde yer alan marka, isim, ifade, terim ve görsellerin, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşei ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubunu çağrıştırmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.

“Doğal” teriminin gıda etiketlerinde pazarlama malzemesi olarak kullanılması yasaklansın” başlıklı kampanyayı yürüten Dernek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve ona bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne iletmek üzere imza kampanyasını da sürdürüyor. Dernek, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz”da yapılmasını istediği değişiklikler şöyle;Bölüm 1 Madde 5 ve Bölüm 2 Madde 1’in yeniden düzenlenmesini, “doğal” kelimesinin kullanımına hiçbir şekilde müsaade edilmemesini,
“Doğal” kelimesinin gıda etiketlerinde pazarlama malzemesi olarak kullanımının yasaklanmasını,Genel Uygulama Esasları Madde 3’e göre bir etiketin veya tanımlamanın yanıltıcı olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı, sunumu ve reklamının bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden, “doğal” çağrışımı yapacak görsel malzeme kullanımına (örneğin, konvansiyonel süt ve süt ürünleri ambalaj ve reklamlarında kapalı sistemde yetiştirilen inek yerine, merada otlayan inek görseli kullanılarak yanıltıcı biçimde doğal algısı yaratılması) izin verilmemesini talep ediyoruz.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir